× + Trang Chủ + Sản Phẩm Dịch Vụ + Ngân Hàng Điện Tử + Hỗ Trợ Khách Hàng
Thông tin liên hệ

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÀI GÒN
AGRIBANK SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 02 – Võ Văn Kiệt - Quận 1 - TP. HCM
Website: www.agribanksaigon.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/agribanksaigon1600

Giờ giao dịch
Từ 7:30 sáng đến 11:30.chiều từ 13:00 đến 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ)

 

PHÒNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐT

SỐ NB

 

BAN GIÁM ĐỐC

Ô. Võ Việt Hùng

Giám đốc

38.212.344

102

 

Ô. Nguyễn Viết Thanh

P.Giám đốc

38.210.170

105

 

Bà Trần Thị Kim Thanh

P.Giám đốc

38.210.174

103

 

Ô. Trần Thế Vĩnh

P.Giám đốc

39.144.370

104

 

 Ô. Trịnh Quốc Tuấn

P.Giám đốc

 

 

 

TỔNG HỢP

Bà Trần Thị Kiều Hưng

 Trưởng phòng

39.140.436

111

 

Ô. Nguyễn Việt Bắc

Phó Phòng

 

112

 

Ô. Lê Đức Hiếu

Phó Phòng

 

801

 

TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Ô. Nguyễn Hữu Câu

Trưởng phòng

 

305

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó phòng

 

 

 

Ô. Trần Quang Toàn

Phó phòng

 

 

 

Ô. Trần Quốc Thanh

Phó phòng

 

 

 

Bà. Nguyễn Hồ Gia Uyển

Phó phòng

 

 

 

TÍN DỤNG HSX & CÁ NHÂN

Bà Hồ Thị Hải Yến

PPT phòng

 

 

 

Ô. Đinh Công Khánh

Phó phòng

 

 

 

Ô. Đoàn Quốc Huy

  Phó phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH DOANH NGOẠI HỐI

Bà Ngô Thị Kim Phượng

Trưởng phòng

38.213.784

701

 

Bà Văn Thị Thu Vân

Phó phòng

38.292.207

700

 

Bà Lâm Hồng Lê

Phó phòng

 

 

 

 

 Fax:

38.21.6868 

 

 

KẾ TOÁN & NGÂN QUỸ

Bà Lê Thị Mộng Điệp

Trưởng phòng

38.211.145

201

 

Bà Trần Thị Hương Giang

Phó phòng

39.151.006

203 

 

Bà Trương Mẫn Chi

Phó phòng

38.211.144

202 

 

Bà Ngô Thị Hà

Phó phòng

39.151.006

203

 

 

    Quầy 1,2,3

38.217.669

204

 

 

Quầy 4,5,6

 

205

 

 

Quầy KH

 

200

 

 

Ngân quỹ

     38.210.175

209

 

 

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN

 

 

Bà Đặng Thị Kim Chi

Trưởng phòng

39.144.196

800

 

Ô. Vũ Tiến Hùng

Phó phòng

 

 

 

Ô. Đỗ Xuân Hòa

 Phó Phòng

 

 

 

Ô. Nguyễn Văn Hùng

     Phó phòng

 

 

 

KIỂM TRA KSNB

Bà Diệp Thị Thanh Vân

Trưởng phòng

 

 500

 

Bà Trần Thị Kim Nhung

Phó phòng

 

 

 

Ô. Nguyễn Anh Công

Phó phòng

 

 

 

Bà Đồng Thị Trâm Kha

Phó phòng

 

820

 

BP thư ký pháp chế

 

 

821

 

ĐIỆN TOÁN

Ô. Quách Vũ Đăng Khoa

 Trưởng phòng

 

401

 

Ô. Phan Ngọc Tùng

Phó phòng 

 

402

 

DỊCH VỤ & MARKETING

Bà Đỗ Thị Nguyệt Minh

Trưởng phòng

32.161.816

601

 

Bà Huỳnh Thị Quỳnh Trang

Phó phòng

 

603

 

Ô. Huỳnh Thanh Vi

Phó phòng

 

602

 

 

 

 

 

 

 

Các phòng giao dịch và chi nhánh phụ thuộc 

    

 

PHÒNG GIAO DỊCH

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐT

 

 

Tân Định

31 Đồng Khởi, Quận 1

Ô. Nguyễn Văn Gặp

Giám đốc

 

 

 

Ông Phan Điệp

P. Giám đốc

 

 

 

 

Tổ Tín dụng

 

 

 

 

 

Tổ Kế toán NQ

38.239.559

 

 

Fax

 

 

 

Số 1

12 Nguyễn Văn Bảo, Q.GV

Ô. Lê Hồng Sơn

Giám đốc

35.882.980

 

 

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Phó giám đốc

38.955.272

 

 

Bà Phạm Thị Thu Mai

Phó Giám Đốc

 

 

 

 

Tổ Tín dụng

 

 

 

Tổ Kế toán NQ

35.882.978

 

 

Fax

35.882.979

 

 

Tôn Đức Thắng

35 Tôn Đức Thắng, Q1

Bà Trần Kim Bình

Giám đốc

22.455.463

 

 

Bà Vũ Thị Vân Hồng

Phó giám đốc

22.453.716

 

 

 

Tổ Tín dụng

22.455.462

 

 

 

 

Tổ Kế toán NQ

22.453.416

 

 

Fax:

22.205.313

 

 

Bạch Đằng

21B/4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1

Ô. Nguyễn Hoàng Lâm

Giám Đốc

39.102.886

 

 

Bà Nguyễn Thị Oanh

P.Giám đốc

39.102.811

 

 

 

Fax

39.102.911

 

 

Viễn Đông

422 Trần Hưng Đạo, p.11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ô. Đặng Văn Hiển

Giám Đốc

39.233.689

 

 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Phó Giám đốc

39.233.686

 

 

Tổ Kế toán

 

39.233.685

 

 

 

Fax

39.233.688

 

 

Chi nhánh Côn đảo

KDC số 7, H Côn Đảo, BR-VT

Ô. Hoàng Văn Trường

Giám đốc

0254.383.182 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Huyền Hân

P. Giám đốc

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐT

SỐ NB

 

BAN GIÁM ĐỐC

Ô. Võ Việt Hùng

Giám đốc

38.212.344

102

 

Ô. Nguyễn Viết Thanh

P.Giám đốc

38.210.170

105

 

Bà Trần Thị Kim Thanh

P.Giám đốc

38.210.174

103

 

Ô. Trần Thế Vĩnh

P.Giám đốc

39.144.370

104

 

 Ô. Trịnh Quốc Tuấn

P.Giám đốc

 

 

 

TỔNG HỢP

Bà Trần Thị Kiều Hưng

 Trưởng phòng

39.140.436

111

 

Ô. Nguyễn Việt Bắc

Phó Phòng

 

112

 

Ô. Lê Đức Hiếu

Phó Phòng

 

801

 

TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Ô. Nguyễn Hữu Câu

Trưởng phòng

 

305

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó phòng

 

 

 

Ô. Trần Quang Toàn

Phó phòng

 

 

 

Ô. Trần Quốc Thanh

Phó phòng

 

 

 

Bà. Nguyễn Hồ Gia Uyển

Phó phòng

 

 

 

TÍN DỤNG HSX & CÁ NHÂN

Bà Hồ Thị Hải Yến

PPT phòng

 

 

 

Ô. Đinh Công Khánh

Phó phòng

 

 

 

Ô. Đoàn Quốc Huy

  Phó phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH DOANH NGOẠI HỐI

Bà Ngô Thị Kim Phượng

Trưởng phòng

38.213.784

701

 

Bà Văn Thị Thu Vân

Phó phòng

38.292.207

700

 

Bà Lâm Hồng Lê

Phó phòng

 

 

 

 

 Fax:

38.21.6868 

 

 

KẾ TOÁN & NGÂN QUỸ

Bà Lê Thị Mộng Điệp

Trưởng phòng

38.211.145

201

 

Bà Trần Thị Hương Giang

Phó phòng

39.151.006

203 

 

Bà Trương Mẫn Chi

Phó phòng

38.211.144

202 

 

Bà Ngô Thị Hà

Phó phòng

39.151.006

203

 

 

    Quầy 1,2,3

38.217.669

204

 

 

Quầy 4,5,6

 

205

 

 

Quầy KH

 

200

 

 

Ngân quỹ

     38.210.175

209

 

 

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN

 

 

Bà Đặng Thị Kim Chi

Trưởng phòng

39.144.196

800

 

Ô. Vũ Tiến Hùng

Phó phòng

 

 

 

Ô. Đỗ Xuân Hòa

 Phó Phòng

 

 

 

Ô. Nguyễn Văn Hùng

     Phó phòng

 

 

 

KIỂM TRA KSNB

Bà Diệp Thị Thanh Vân

Trưởng phòng

 

 500

 

Bà Trần Thị Kim Nhung

Phó phòng

 

 

 

Ô. Nguyễn Anh Công

Phó phòng

 

 

 

Bà Đồng Thị Trâm Kha

Phó phòng

 

820

 

BP thư ký pháp chế

 

 

821

 

ĐIỆN TOÁN

Ô. Quách Vũ Đăng Khoa

 Trưởng phòng

 

401

 

Ô. Phan Ngọc Tùng

Phó phòng 

 

402

 

DỊCH VỤ & MARKETING

Bà Đỗ Thị Nguyệt Minh

Trưởng phòng

32.161.816

601

 

Bà Huỳnh Thị Quỳnh Trang

Phó phòng

 

603

 

Ô. Huỳnh Thanh Vi

Phó phòng

 

602

 

 

 

 

 

 

 

Các phòng giao dịch và chi nhánh phụ thuộc 

    

 

 

PHÒNG GIAO DỊCH

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐT

 

 

Tân Định

31 Đồng Khởi, Quận 1

Ô. Nguyễn Văn Gặp

Giám đốc

 

 

 

Ông Phan Điệp

P. Giám đốc

 

 

 

 

Tổ Tín dụng

 

 

 

 

 

Tổ Kế toán NQ

38.239.559

 

 

Fax

 

 

 

Số 1

12 Nguyễn Văn Bảo, Q.GV

Ô. Lê Hồng Sơn

Giám đốc

35.882.980

 

 

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Phó giám đốc

38.955.272

 

 

Bà Phạm Thị Thu Mai

Phó Giám Đốc

 

 

 

 

Tổ Tín dụng

 

 

 

Tổ Kế toán NQ

35.882.978

 

 

Fax

35.882.979

 

 

Tôn Đức Thắng

35 Tôn Đức Thắng, Q1

Bà Trần Kim Bình

Giám đốc

22.455.463

 

 

Bà Vũ Thị Vân Hồng

Phó giám đốc

22.453.716

 

 

 

Tổ Tín dụng

22.455.462

 

 

 

 

Tổ Kế toán NQ

22.453.416

 

 

Fax:

22.205.313

 

 

Bạch Đằng

21B/4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1

Ô. Nguyễn Hoàng Lâm

Giám Đốc

39.102.886

 

 

Bà Nguyễn Thị Oanh

P.Giám đốc

39.102.811

 

 

 

Fax

39.102.911

 

 

Viễn Đông

422 Trần Hưng Đạo, p.11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ô. Đặng Văn Hiển

Giám Đốc

39.233.689

 

 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Phó Giám đốc

39.233.686

 

 

Tổ Kế toán

 

39.233.685

 

 

 

Fax

39.233.688

 

 

Chi nhánh Côn đảo

KDC số 7, H Côn Đảo, BR-VT

Ô. Hoàng Văn Trường

Giám đốc

0254.383.182 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Huyền Hân

P. Giám đốc

 

 

 

 

 

Ý kiến tham gia và yêu cầu của khách hàng :

Chúng tôi lắng nghe để phục vụ bạn tốt hơn.
Chúng tôi sẽ phản hồi quý khách trong vòng 24 giờ.

trừ tiền sai
30/06/2014 3:34:31 CH
Tôi thuc hien giao dich rut tien tai tram ATM agirbank 18bis lô J cu xa ngan hang phuong tan thuan tay quan 7. Lan dau rut tien may bao Loi, tra nguoc the va ko xuat tien. Toi qua may ke ben thi rut thanh cong 1 trieu dong nhung sms bao tru tien 2 lan tong cong 2 trieu. Nho anh chi ho tro kiem tra va giai quyet. XIN CAM ON.
Ly Thuy Dong Anh

hổ trợ việc gởi tiền
24/09/2015 8:09:03 SA
tôi hiện đang làm tại một công ty nhỏ, do làm việc giờ hàng chính mà lương lại nhận tiền mặt nên tôi ko thể đi gởi tiền vào tài khoản đưuọc, không biết là ngân hàng có phương thức nào để giúp đỡ cho tôi ko? xin cảm ơn
Mai Thư


Quý danh : (*)
Công ty :
Email : (*)
Điện Thoại :
Địa chỉ :
Tiêu đề : (*)
Sử dụng dịch vụ : (*)
Nội dung : (*)

Thông tin bắt buộc (*)

Tin cũ hơn:

Sơ Đồ WebSite
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
 • Đang Online 79
 • Hôm nay 563
 • Hôm qua 821
 • Tuần này 5,007
 • Tuần trước 6,048
 • Tháng này 180,480
 • Tháng trước 197,373
 • Tất cả 2,374,357
TỶ GIÁ
Ngày cập nhật: 19/07/2019
Vào lúc: 08:03:00
Phiên: 1
Tên Mua CK Bán
USD 23.155 23.185 23.285
EUR 25.872 26.002 26.481
JPY 210,03 211,09 217,54
GBP 28.822 28.967 29.311
AUD 16.221 16.303 16.587
SGD 16.921 17.006 17.243
HKD 2.936 2.951 2.998
CAD 17.583 17.671 17.997
*
  Lưu ý :
 • Tỷ giá niêm yết như trên có thể thay đổi mà không phải báo trước.